Het meest waardevolle vond ik de aangeboden modellen. Ik kon deze de dag na de training al direct in de praktijk toepassen! Noortje van der Burg

Learning and development consultant, G4S

Het meedoen aan de workshops “Van opleiden naar oplossen” van Guus van Deelen is een feestje. Het is interactief, in een prettige veilige sfeer en zeer goed toepasbaar in de praktijk.   Hans Prinsen

Partner, EMC performance

Herkenbaar…?

 

‘Ik wil graag een training feedback geven en ontvangen voor het team, want het gaat onderling niet lekker de afgelopen maanden’

 

Je klant ervaart een probleem, denk te weten wat de oorzaak is en heeft de oplossing al verzonnen. Aan jou als L&D professionals de vraag om deze oplossing te organiseren.

Vaak voel aan je water dat de gevraagde oplossing het probleem niet gaat oplossen. Dus ga je op zoek naar de grondoorzaak van het probleem.

Dit ‘afpellen’ van de vraag is wellicht de meest cruciale vaardigheid die een learning & development professional moet bezitten om problemen écht op te lossen.

Toch stellen opleidingsprofessionals snel de vraag ‘wat moet er geleerd worden?’. Deze vraag bevat al een aanname, namelijk dat er iets geleerd moet worden.

‘Welk probleem lossen we op?’, dat is de centrale vraag!

In het leertraject van opleiden naar oplossen word je beter in het onderzoeken van de klantvraag met als doel de business impact van L&D te vergroten.

In het leertraject leer je op een methodische manier ‘opleidingsvragen’ te analyseren.

Opleidingsvraag staat tussen aanhalingstekens, omdat je door het uitvoeren van een grondoorzaakanalyse,   er soms achter komt dat de grondoorzaak op een heel ander vlak ligt.

Soms zijn:

  • De werkprocessen onlogisch;
  • De rollen niet op elkaar afgestemd;
  • De verantwoordelijkheden niet helder enz.

Je leert als opleidingsprofessional juist breder kijken dan het L&D vakgebied. Dat is wennen, maar enorm bevredigend als je merkt dat het vruchten afwerpt.

Het leertraject is ultra praktisch, case based en direct toepasbaar.

Geen wollige theorieën, maar templates die je samen met je klant invult waardoor er een co-creatie ontstaat.

Deze templates zijn gebaseerd op de principes van:

  • Lean
  • Action mapping
  • Rummler
  • Rapid task analyses
  • Event mapping

Je mag al deze termen direct vergeten omdat alles in een blender is gegooid om alleen het meest praktische en logische samen te voegen tot een aanpak die werkt.

Guus van Deelen

 

Als zelfstandige HRD professional werk ik aan vraagstukken rondom leren, talentontwikkeling, performance improvement en leiderschapsontwikkeling. Mijn van origine opleidingskundige achtergrond heeft zich gedurende mijn 17 jaar werkervaring verbreed met het gedachtegoed van continuous improvement en root cause analysis. Hierdoor bekijk ik vraagstukken op een meer holistische wijze. Mijn missie is om de vakgebieden tussen people development en performance improvement te laten samensmelten. People development wordt van oudsher gezien als een ‘cost center’, waarop bespaard wordt in minder voortvarende tijden.

Ik geloof dat het met de juiste aanpak een ‘profit center’ kan zijn, welke aantoonbaar resultaat op zowel korte als lange termijn bewerkstelligt. People development is zelden een doel op zich, maar een middel om organisatieresultaten te behalen. Het vinden van de grondoorzaak en het kunnen aantonen van de business impact staan centraal in mijn aanpak. Daarbij ontwikkel ik interventies die het verschil maken. Creatief, relevant en met aantoonbare impact.

info@guusvandeelen.nl

0031 6 39834158