Leertraject tot L&D Business Partner

“Van Cursusaanbieder naar Verandercoach”

De rol van Learning & Development Business Partner is here to stay!

Steeds meer L&D-afdelingen willen af van het traditionele beeld van een cursusregelaar, die reageert op trainingsverzoeken. Om dit te doorbreken wordt de L&D Business Partner in het leven geroepen, een proactieve pionier die vanuit partnership samenwerking met de klant, gericht op de strategische en tactische uitdagingen binnen de organisatie.

De ervaring leert dat deze ambitie makkelijker is gezegd dan gedaan. Uitdagingen zoals werkdruk, vastgeroeste patronen en klantpercepties kunnen de beoogde transformatie tegenhouden.

Daarom richten we ons in dit traject niet alleen op het ontwikkelen van de vaardigheden om een L&D Business Partner te zijn, maar werken we ook aan het slim positioneren van deze rol. We werken met praktische tools, templates en technieken, gebaseerd op de best practices en pijnlijke lessen bij meer dan 50 organisaties.

Na dit traject:

 • Heb je een veel scherper beeld van wat een L&D business partner precies wel en niet doet
 • Werk je meer klantgericht; je kent de klant, de uitdagingen en ambities en spreekt de taal.
 • Maar ben je niet klantgezwicht; je biedt deskundig advies, duwt terug waar nodig en laat je niet leiden door de korte termijn brandjes
 • Je bent aanwezig en invloedrijk; je schuift meer structureel aan, niet alleen bij problemen.
 • Je weet het gesprek weg te bewegen van symptoombestrijding naar de kern van de vraag
 • Werk je meer data-gedreven, waardoor jullie focus houden en voortgang monitoren op KPI’s die wel werken.
 • Weet je stakeholders te beïnvloeden met een breed arsenaal aan beïnvloedingsvaardigheden
 • Werk je aan een persoonlijke stijl waarbij jouw kwaliteiten op een authentieke manier ingezet worden.

Samengevat: je weet beter wat je doet, voelt je steviger in je rol en hebt praktische handvatten zodat je het wiel niet zelf uit hoeft te vinden.

Het zijn van business partner is niet een kunstje dat je kunt leren. Daarom bestaat dit traject uit een mix van interventies. Het programma wordt begeleid door één ervaren programmaleider, Guus van Deelen, ondersteund door gastdocenten en experts.

 • Je doet onderzoek binnen je organisatie
 • Je oefent met gesprekken voeren en voor te bereiden in rollenspellen 
 • Je past het geleerde toe in de praktijk, om het geleerde te oefenen en te verfijnen
 • Je reflecteert op je eigen kwaliteiten, valkuilen, overtuigingen tijdens coaching sessies
 • Je wisselt dilemma’s en onzekerheden uit met vakgenoten tijdens intervisie
 • Je werkt aan een implementatieplan om de samenwerking met klanten duurzaam vorm te geven

Deze transitie naar L&D Business Partner is een cruciale verschuiving van een ondersteunende functie naar een centrale rol binnen de organisatie, met een focus op veranderkundig inzicht dat onmisbaar is voor het bewerkstelligen van organisatieveranderingen.

Programmaopzet:

Kick-off Webinar: “De Brug naar Business: Partnerschap in Praktijk”

 • De essentie van de businesspartnerrol.
 • Het ontwikkelen van een gezamenlijke taal.

Onderzoek & Ontdekking:

 • Jouw rol: wat wordt er bedoeld met businesspartner zijn binnen mijn organisatie en rol?
 • Doelgerichte partners: het kiezen van sleutelklanten.
 • Klantanalyse: inzichten in behoeften, doelen en wensen van jouw klanten

Module 1: “Strategisch Samenspel: De basis van partnerschap vanuit L&D” (1 dag live)

 • Organiseren van samenwerking: wie, wat, waar, wanneer?
 • Positionering en verwachtingsmanagement.
 • Starten van een partnership.
 • Voorbereid de dialoog aangaan.
 • Werken met data.

Module 2: “Advieskunst: De dynamiek van invloed” (1 dag live)

 • Invloed met impact: tactieken voor effectieve beïnvloeding.
 • Probleemanalyse: van symptoom naar kern.
 • Gesprekken naar strategisch niveau tillen.
 • De samenwerkingsdriehoek (gastdocent)

Module 3: “De Persoonlijke Factor: Jij als pijler van partnerschap” (1 dag live)

 • Authentiek adviseurschap.
 • Talenten inzetten en ontwikkelen.
 • Theorie en praktijk verbinden.

Intervisie: “Live uitdagingen, echte oplossingen” (3 sessies)

 • Gericht op praktijkcasussen.
 • Omgaan met organisatiedynamiek en persoonlijke groei.
 • Collegiale consultatie en probleemoplossing.

Doelgroep:

Iedereen die vanuit zijn werk mag adviseren over leren. Een L&D adviseur, L&D Business Partner, L&D manager, HR adviseur, HR manager, Talent Manager. Hoewel er meerdere vakgebieden de transitie richting Business Partner maken (finance, communicatie enz). Is de scope van dit traject leren en ontwikkelen.

Investering:

De investering voor deelname aan dit intensieve traject is €2750,- (vrij van btw)

Daarvoor krijg je naast drie trainingsdagen, 2x persoonlijke coaching, 3x persoonlijke feedback op opdrachten en 3x begeleide intervisiebijeenkomsten.

Data:

Groep 1 2024 (vol)

Workshop 1            donderdag 4 april 9:30 -17:00

Workshop 2            donderdag 18 april 9:30 -17:00

Workshop 3            donderdag 23 mei 9:30 -17:00

Groep 2 2024 

Workshop 1           donderdag 26 september 9:30 -17:00

Workshop 2            donderdag 10 oktober 9:30 -17:00

Workshop 3            donderdag 24 oktober 9:30 -17:00

Locatie Utrecht